Historie karate

Karate tak, jak je dnes známe, se vyvíjelo pod čínským vlivem během řady staletí na Okinawě. V první čtvrtině minulého století našlo toto umění poprvé cestu do Japonska. Jeho původ vůbec neleží na Okinawě. V důsledku kulturních styků s Čínou, přicházeli stále na Okinawu Číňané z vyšší vrstvy, kteří tam přinášeli různé druhy umění Kung-Fu. To se dělo v průběhu doby úlomkovitě a bez systému. Historická fakta vztahující se k vývoji směrem k umění boje "karate" začínají Sakugawou na Okinawě, který žil od roku 1733-1815 v Shuri a vylučoval umění To-de, které poznal v Číně. "Te" nebo "Kara" je japonský název pro Čínu a "de" znamená ruka. V Naha, hlavním městě Okinawy,se rozvíjelo čínské Te-jižní a v Shury byli usazeni činovníci udržující styky s císařskou vládou, vyslanci a vojenští hodnostáři z Pekingu. Tyto druhy zápasu, které byly nazývány To-de, nebo také jen krátce "Te", se rozvíjeji hlavně sousedících městech Shury, Naha a Tonari-te. V těchto 3 městech se horní vrstva skládala hlavně z válečníků, kteří se věnovali těmto zápasnickým uměním pocházejícím z Číny. Ke konci 19. století se názvy pro různé druhy stylu opět proměnily. Umění z oblasti Shury a Tumari byla shrnuta pod jménem "Shorin-Riu"zatímco forma, již vylučovala v Naha, byla označena jako „Shorei-ryu“. Shorin-ryu zahrnoval několik lehce rozlišitelných stylových druhů, zatímco Shorei-ryu se dělí na dva styly:Goju-ryu a Uechi-ryu. Matsumara Seken, který toto zápasnické mění studoval v zemi jejich původu v Číně, vyškolil především Itosu Yasutsune, ale také Asato Yasutsune a Mabuni Kenwa. Itosu sestavil krátce po změně století moderní karate z hlediska tělesné výchovy. Rozvíjel kata Pinan (heian). Asato Yasutsune byl potom učitelem Gichina Funakoshiho. Od Asata se však Funakoshi naučil jen kata „Kushanku“. Kata pinan(heian) vypracované v roce 1905 Itosem, se naučil teprve mnohem později Mabuni Kenwa.